· 

Wat is fiscaal ondernemingsvermogen en hoe bereken je het?

Het fiscale ondernemingsvermogen, je hebt het nodig voor de aangifte inkomstenbelasting. Maar wat is ondernemingsvermogen en hoe bereken je fiscaal ondernemingsvermogen?

Fiscaal ondernemingsvermogen

Ondernemingsvermogen betekent ook wel eigen vermogen of zakelijk vermogen. Je fiscale begin- en eindvermogen dien je op te geven bij de aangifte inkomstenbelasting. Aan de hand van deze zogenoemde ‘vermogensvergelijking’ bepaald de belastingdienst jouw winst over het boekjaar. Over de winst betaal je belasting. Je hoeft dus nergens zelf de winst aan te geven, dit bepaald de belastingdienst door middel van de vermogensvergelijking. De commerciële winst, kan namelijk afwijken van de fiscale winst. Als de belastingdienst om de winst zou vragen, zal er dikwijls de commerciële winst worden ingevuld.

Let dus op dat ondernemingsvermogen niet gelijk is aan privévermogen. Ook heb je geen zakelijke rekening en lopen je privévermogen en je zakelijke vermogen door elkaar, het fiscaal ondernemingsvermogen kan nooit gelijk zijn aan je privévermogen.

Tip: zorg voor een aparte privé en zakelijke rekening. Nog geen zakelijke bankrekening? Vergelijk hier zakelijke rekeningen.

Vermogensvergelijking

De winst wordt via de vermogensvergelijking bepaald door het fiscale ondernemingsvermogen aan het begin van het boekjaar af te trekken van het fiscale eindvermogen aan het eind van het jaar. Het verschil is de toename van het vermogen, dus je winst.

Hier dienen echter nog wel een aantal correcties op gedaan te worden. Als je bijvoorbeeld loon uitkeert van je eenmanszaak aan jezelf als privépersoon, gaat er geld uit je onderneming. Hiermee wordt het ondernemingsvermogen verlaagd. Dat zou betekenen dat je hier geen belasting meer over hoeft te betalen, je betaald immers belasting over de toename van het vermogen. Die truc gaat uiteraard niet op bij de belastingdienst. Daarom moet je privéonttrekkingen bij het ondernemingsvermogen optellen en privéstortingen eraf halen. Bij een storting komt er namelijk geld in de onderneming waardoor het vermogen toeneemt. Dit is uiteraard geen winst, daarom mag je stortingen in de vermogensvergelijking aftrekken.

Om de vermogensvergelijking overzichtelijk te maken, is hieronder de vermogensvergelijking duidelijk geïllustreerd:

+   Fiscaal eindvermogen
– Fiscaal beginvermogen
+        Privéonttrekkingen
 –               Privéstortingen
=        Vermogensmutatie

Voorbeeld: Stel, je begint het jaar met een vermogen van € 10.000 (fiscaal beginvermogen). Je doet goede zaken waardoor je elke maand € 4.000 uit kan keren aan jezelf als loon. Je moet immers ook je boodschappen doen en andere lasten betalen. In totaal heb je dus een onttrekking van € 48.000 (privéonttrekking). In juni doe je een investering van € 12.000, dit geld heb je niet op je zakelijke rekening staan, daarom maak je dit bedrag van je privérekening naar je zakelijke rekening over (privéstorting). Je fiscale eindvermogen komt na afloop uit op € 34.000.

Als we dit voorbeeld in de vermogensmutatie weergeven, komt dit er als volgt uit te zien:

+   Fiscaal eindvermogen: € 34.000
– Fiscaal beginvermogen: € 10.000
+        Privéonttrekkingen: € 48.000
 –               Privéstortingen: € 12.000
=        Vermogensmutatie: € 60.000

In principe is het bedrag dat als vermogensmutatie aangeduid wordt, je fiscale winst over het boekjaar. Hier betaal je inkomstenbelasting over.

Niet aftrekbare bedragen

Een aantal uitgaven zijn niet aftrekbaar van de winst, dit wordt door de belastingdienst ‘niet aftrekbare bedragen genoemd’. Rijd je bijvoorbeeld te hard en krijg je een boete, dan mag je deze commercieel wel als kosten nemen. Je commerciële winst daalt dus. De belastingdienst vindt echter dat deze boete niet afgetrokken mag worden van de winst. Dit is dus een niet aftrekbaar bedrag. Dit bedrag moet dus nog bij de vermogensmutatie opgeteld worden. Daarnaast heb je mogelijk bepaalde uitgaven gedaan die niet als aftrekbare kosten gezien worden, zoals de btw aangifte. De btw die je af moet dragen, zijn uiteraard geen kosten. De betaalde btw is dus ook een niet aftrekbaar bedrag.

Vervolg voorbeeld: Stel de boete heeft je € 200 gekost en de afgedragen btw bedraagt € 14.800. Deze bedragen zijn bij de boekingen in de administratie al van het vermogen afgetrokken. Het zijn echter niet aftrekbare bedragen, waardoor je ze hier op moet tellen bij de vermogensmutatie.

+        Vermogensmutatie: €  60.000
Niet aftrekbare bedragen
+        Boete                           €        200
+        BTW                            €   14.800
Belastbare winst:          € 75.000

De uitkomst betreft de belastbare winst over het boekjaar. Deze winst mag je nog verrekenen met eventuele verliezen die je in vorige jaren hebt gemaakt. Nadat verliezen in mindering zijn gebracht, kom je op het belastbaar bedrag. Dit is het uiteindelijke bedrag dat als winst uit onderneming gezien wordt en hier betaal je uiteindelijk ook belasting over.

De boete en BTW zijn slechts twee voorbeelden van niet aftrekbare bedragen. Ben je benieuwd naar een compleet overzicht van beperkt of niet aftrekbare bedragen? Bekijk dan het uitgebreide overzicht van Deloitte, een van de grootste accountantskantoren. Zij hebben alle niet aftrekbare bedragen zeer gedetailleerd uitgewerkt en weergegeven in een pdf.