· 

Zijn kosten voor de werkruimte in mijn woning aftrekbaar?

Zijn kosten voor de werkruimte in mijn woning aftrekbaar?

Bent u ondernemer of hebt u resultaat uit overige werkzaamheden én hebt u een werkruimte in uw huurwoning of koopwoning die u zakelijk gebruikt? Heel soms mag u de kosten die u daarvoor maakt, aftrekken in uw aangifte. Maar meestal niet.

Met dit hulpmiddel krijgt u een indruk of u kosten van de werkruimte in uw woning misschien toch mag aftrekken.

Checken of u de kosten mag aftrekken

Het hulpmiddel kan niet met iedere situatie rekening houden

Er is veel diversiteit in werkruimtes. Daarom kan dit hulpmiddel niet met iedere specifieke situatie rekening houden. Twijfelt u over de uitkomst van het hulpmiddel? Overleg dan met uw fiscaal dienstverlener. Samen kunt u de situatie eventueel voorleggen aan de Belastingdienst.

Niet iedereen kan dit hulpmiddel gebruiken

U kunt het niet gebruiken als u de werkruimte in uw woning ter beschikking stelt aan: 

  • uw bv 
  • de bv, onderneming of werkzaamheid van uw fiscale partner 
  • de bv, onderneming of werkzaamheid van uw minderjarige kinderen

Hebt u een partner?

Dan kunt u het hulpmiddel alleen gebruiken in de volgende situaties:

  • U bent volledig eigenaar van de woning.
  • Uw partner is volledig eigenaar van de woning.
  • U en uw partner zijn eigenaar van de woning en de woning behoort tot de algehele of beperkte gemeenschap van goederen.
  • U huurt de woning.
  • U en uw partner huren de woning en u bent in algehele of beperkte gemeenschap van goederen getrouwd.