· 

U betaalt geen belasting over de TVL (maar geeft deze wel op)

U kon als ondernemer met omzetverlies door de coronamaatregelen vanaf juni 2020 gebruikmaken van de TVL. Over het bedrag dat u aan subsidie heeft ontvangen, hoeft u geen belasting te betalen. Wel vermeldt u de subsidie in uw aangifte inkomstenbelasting.

Vaste lasten gewoon aftrekbaar

De Belastingdienst ziet de TVL niet als belastbare winst. U betaalt er dus geen inkomstenbelasting over. Uw vaste lasten als ondernemer (zoals huur van uw bedrijfspand en verzekeringen) kunt u gewoon aftrekken van uw winst.

TVL opgeven  

U geeft de TVL in uw aangifte inkomstenbelasting over 2022 op bij de rubrieken ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en Buitengewone baten en lasten. U betaalt hierover geen belasting. Meer informatie kunt u opvragen bij de Belastingdienst.